Cellgrupper

Att vara kristen innebär gemenskap. Vi är kallade till gemenskap – både med Gud och med varandra. Därför träffas vi även i mindre grupper där det är lättare att bli sedd och hörd, dela livet och tron med varandra och hjälpa varandra framåt.

Vi har några olika hemgrupper som möts i hemmen för gemenskap, bön, lovsång, bibelstudier, samtal, fika och annat nödvändigt! Alla grupperna är en riktigt salig blandning av människor från olika delar av världen, olika bakgrund och olika livssituation. Det är inte tänkt att grupperna ska vara statiska och se likadana ut från termin till termin. Precis som vår församling präglas av ett ständigt in- och utflöde av människor vill vi att hemgrupperna ska kännetecknas av öppenhet och låga trösklar. Varmt välkommen med i en grupp, oavsett om du är i Lund en termin eller fem år. Eller fem veckor för den delen! Kontakta oss på forsamlingenadfontes@gmail.com om du är intresserad av att gå med i en cellgrupp.

 

Cellgruppsledare

Dan och Christina Lindmark

Lund

 
Emil och Sarah Lidé (English)

Lund

Hanna och Jonatan Ranzer

Lund

 

 

Våra samlingar

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte.