Ledningsgrupp

Ad Fontes ledningsgrupp består av:

Dan Lindmark

Tommy Lindén

Catharina Lindén

Per Karlsson

Våra samlingar

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte. 

Julhelgen - Årets sista gudstjänst är 22 dec. Nästa års gudstjänster börjar igen den 12 januari.
Även måndagsmånen gör uppehåll 23 dec och 6 jan.