Ledningsgrupp

Ad Fontes ledningsgrupp består av:

Dan Lindmark

Tommy Lindén

Catharina Lindén

Per Karlsson

Våra samlingar

Under sommaren har gudstjänsterna och bönerummet uppehåll, men under terminerna träffas vi under följande tider:

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte.