Kontakt

Email:
forsamlingenadfontes@gmail.com

Postadress:
Församlingen Ad Fontes
Stora Tvärgatan 1 c
223 53 Lund

Gåvor till församlingen kan ges via postgiro eller swish.

Postgiro: 824256-2
Swish: 123 268 2896

Organisationsnummer: 845 002 85 04

Aktuellt i Ad Fontes

Välkommen till Gudstjänst 2024! Vi möts klockan 10.30 i kyrkan varje söndag.

Söndag den 9 juni - vårterminens sista ordinarie gudstjänst.

Söndag den 16 juni - Trädgårdsgudstjänst och sommarfest! Se särskild information t.v. 

Söndagar 23 juni till 11 augusti, kl 10.30 – enklare sommargudstjänster

Ad Fontes bönerum – Vi möts till bön för vårt land, vår stad och för församlingen. Varje måndag i kyrkan, kl. 18.30 - 20.00. Sommaruppehåll för Ad Fontes bönerum från 24 juni.

"Inför Guds Ansikte" - lovsångs- och bönekväll i Ad Fontes, torsdag den 6 juni. Vi samlas kl. 19.00 för en kväll av tillbedjan och bön för vårt land - i samarbete med Sverigebönens initiativ "Nationaldagsbönen 2024".