Vilka är vi?

Ad Fontes är en kristen församling i Lund som startades våren 1992. Församlingen är fristående men samverkar med samfundet Evangeliska Frikyrkan. Vi ser oss som en del av den större kristna gemenskapen – lokalt, nationellt och internationellt.

Namnet Ad Fontes är hämtat från ett latinskt uttryck som betyder “till källorna”; ett av reformationens stridsrop och ett uttryck för en längtan att få komma åter till den ursprungliga enkelheten i den kristna tron, till Jesus Kristus och till Guds ord. I vår tid har vi funnit att en gemensam nämnare i vår gemenskap är just denna längtan och törst efter Gud själv. Ad Fontes är och förblir en församling av Gudslängtande människor!  

Vi vill leva ett enkelt kristet liv i vardagen med Den Helige Andes hjälp och tillsammans uppmuntra och ge uttryck för den Gudslängtan som drar oss närmare vår himmelske Far. Att vara en ny kvist på det kristna trädet, där den sanna vinstocken är Kristus själv, innebär en stående uppmaning till ödmjukhet som vi sträcker oss efter (Joh 15). Inriktningen finns därför redan i namnet Ad Fontes, som markerar en strävan att åter få finna det som många redan tidigare funnit vid källorna. 

Ad Fontes har sedan första början haft en påtaglig ekumenisk karaktär. Vår hållning är att kunskap, visdom, erfarenhet och inspiration kan hämtas från alla kristna traditioner och sammanhang, med utgångspunkt från Bibelns undervisning om att “allt hör oss till” men att “vi hör Kristus till” (1 Kor 3:21,23). Därför söker Ad Fontes gärna gemenskap och samverkan med andra kristna av olika traditioner när naturliga möjligheter och former ges. Vi vill också på ett tydligt sätt erbjuda ett andligt hem och gemenskap för de studenter och doktorander (och övriga) som befinner sig tillfälligt i Lund – så att tiden i vår stad blir en period av tillväxt och mognad både i ande och kallelse, så väl som i kunskap och erfarenhet.

Aktuellt i Ad Fontes

Välkommen till Gudstjänst 2024! Vi möts klockan 10.30 i kyrkan varje söndag.

Söndag den 9 juni - vårterminens sista ordinarie gudstjänst.

Söndag den 16 juni - Trädgårdsgudstjänst och sommarfest! Se särskild information t.v. 

Söndagar 23 juni till 11 augusti, kl 10.30 – enklare sommargudstjänster

Ad Fontes bönerum – Vi möts till bön för vårt land, vår stad och för församlingen. Varje måndag i kyrkan, kl. 18.30 - 20.00. Sommaruppehåll för Ad Fontes bönerum från 24 juni.

"Inför Guds Ansikte" - lovsångs- och bönekväll i Ad Fontes, torsdag den 6 juni. Vi samlas kl. 19.00 för en kväll av tillbedjan och bön för vårt land - i samarbete med Sverigebönens initiativ "Nationaldagsbönen 2024".