Vilka är vi?

Ad Fontes är en kristen församling i Lund som startades våren 1992. Församlingen är fristående men samverkar med Evangeliska Frikyrkan (tidigare Nybygget, och ännu tidigare Örebromissionen), och vi ser oss som en del av den större kristna gemenskapen – lokalt, nationellt och internationellt.

Namnet Ad Fontes är hämtat från ett latinskt uttryck som betyder “till källorna”, ett av reformationens stridsrop och ett uttryck för en längtan efter att komma åter till den ursprungliga enkelheten i den kristna tron, till Kristus och till Skriften.

Ad Fontes har sedan första början haft en påtaglig ekumenisk karaktär. Församlingens medlemmar och närstående representerar ett vitt spektrum av olika kristna traditioner och sammanhang. Vi vill leva ett enkelt kristet liv i vardagen med Den Helige Andes hjälp och ledning och söker tillsammans uppmuntra och ge uttryck för den Gudslängtan som drar oss närmare vår Far.

Ytterst ser vi oss som en gemenskap av troende människor, som en del av “de heligas gemenskap”. Vi tror att Gud snarare är överlåten till människor och relationer än till strukturer. Gud har bara en församling och den bekänner vi oss till. Av historiska och praktiska skäl träffas denna församling på olika platser och i olika former. Men vid de himmelska festligheterna, som vi rör oss mot, finns bara en festförsamling. Denna församling är lika odelbar som Jesus själv.

Att vara en ny kvist på det kristna trädet innebär en stående uppmaning till ödmjukhet, särskilt som inriktningen redan genom namnet Ad Fontes markerar en strävan att åter få finna det som många redan tidigare funnit, dvs. vid källorna. I Ad Fontes påminner vi ofta varandra om att kyrkohistorien givetvis inte börjar med vår lilla församlingsbildning i Lund.

Istället bör kunskap, visdom, erfarenhet och inspiration hämtas från alla kristna traditioner och sammanhang, gärna med utgångspunkt från bibelordets undervisning om att “allt hör oss till” men att “vi hör Kristus till” (1 Kor 3:21,23). Av denna anledning söker Ad Fontes gärna gemenskap och samverkan med andra kristna av olika traditioner så snart naturliga möjligheter och former ges.

Våra samlingar

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte.