Vad gör vi & varför?

 Som kristen församling har vi i grunden samma uppgift som de kristna alltid har haft, nämligen att predika evangeliet om Jesus Kristus och att göra människor till Hans lärjungar. För de redan troende är församlingens uppdrag att uppmuntra, utrusta och hjälpa människor att växa till i sin tro och i sitt lärjungaskap. Det radikala i att leva ett liv i Jesu efterföljelse gör att varje kristen människa ständigt behöver stöd, förmaning och uppmuntran från den övriga församlingen. Församlingen Ad Fontes är först och främst en andlig gemenskap där vi vandrar tillsammans. 

Liksom de allra första kristna har vi upptäckt att det ligger en särskild styrka i gemenskapen med varandra; “De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje.” (Apg. 2:46). Församlingens tydligaste byggstenar är därför söndagsgudstjänster i kyrkan och bönegemenskap i hemmen under veckan. Vi vill uppmuntra nära relationer som växer fram naturligt mellan människor som söker Gud tillsammans. Våra relationer med andra kristna syskon konkretiseras i vår samverkan med andra församlingar och organisationer, bland annat kring diakoni, mission och i bönen för vår stad och vårt land.

Utgångspunkter för det gemensamma församlingslivet och det kristna lärjungaskapet:

  • Gemenskap: Ingen av oss lever för sig själv, ingen av oss dör för sig själv. Gemenskapen med varandra är en livsnödvändighet. 
  • Helgelse: Gud förändras inte men det gör vi. Gud vill ständigt omforma våra liv så att vi blir mer lika Jesus. Detta är inte alltid enkelt, men vi vill välkomna denna förändring och ha varandras stöd och hjälp i den andliga kampen. 
  • Tjänande: Vi tror att Jesus har dött för oss och att vår kallelse nu är att leva helt för Honom i allt vi gör och betjäna varandra och vår omvärld med det som Gud har gett oss. Det kristna livet är därför ett liv i en annans tjänst, och det vi har tagit emot ger vi ständigt tillbaka till Honom. 
  • Givande: Ligger nära tjänande. Allt vi har, har vi fått till låns av Honom som kallat oss. En attityd av givande och en vana att regelbundet ge av vår tid, gåvor och tillgångar är därför ett naturligt uttryck för vår tro. 

I detta finns också några specifika områden som vi tillsammans uppfattat att Den Helige Ande särskilt betonat och kallar oss till:

“Ett hem för de hemlösa”
Församlingen ska vara ett hem för andligt hemlösa. Församlingen ska också vara ett hem för den som är gäst och främling i vårt land – vilket manifesteras i det konstanta in- och utflödet av internationella vänner och studenter i vår gemenskap. Även om man bara befinner sig tillfälligt i Lund vill vi ge möjlighet till en tid av utrustning, levande gemenskap och välsignelse. 

“Fädernas hjärtan till barnen…”
Vi tror att en förtroendefull gemenskap mellan olika generationer ligger på Guds hjärta (Mal.4:6). 

“Trohet mot Guds Ord – öppenhet för Anden”
I den vilsna tid vi nu lever i är det viktigare än någonsin att följa de orienteringspunkter som Gud givit. Dessa finns i Ordet och preciseras av Anden, som är den hjälpare vi så desperat behöver. Vi vill därför visa respekt för Guds Ord och hedra Andens närvaro i vår gemenskap.

“Vidga era hjärtan, sträck ut tältlinorna”
Fariséernas stora misstag var att de inte kunde ta emot Kristus eftersom Han inte var som dem. Tusentals år senare är denna tendens om möjligt ännu tydligare, allt ska profileras och polariseringen är utbredd. Vi tror att Gud kallat oss att gå en annan väg. Vi vill vara redo att ”uppfatta” Jesus när Han kommer till oss genom människor och uttryck som är olika oss själva.

Aktuellt i Ad Fontes

Välkommen till Gudstjänst 2024! Vi möts klockan 10.30 i kyrkan varje söndag.

Ad Fontes bönerum – Vi möts till bön för vårt land, vår stad och för församlingen. Varje måndag i kyrkan, kl. 18.30 - 20.00.

"Inför Guds Ansikte" - lovsångskväll i Ad Fontes, fredag den 12 april. Vi samlas till lovsång och tillbedjan kl. 19.00.

 Församlingens årsmöte äger rum lördag den 16 mars, kl 14 - 16.