Vilken är Ad Fontes vision?

Vi får ofta frågan vad Ad Fontes har för “vision” och viss kritik för att vi inte är tillräckligt tydliga vad gäller denna. I själva verket har vi medvetet varit försiktiga med att mejsla ut “vår” vision, eftersom vi tror att vi därigenom kan begränsa Guds handlande ibland oss. Vår högsta kallelse är en kallelse till Gud själv, i Bibeln sägs att vi kallats till gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. “Be thou my vision” är ett talande uttryck i en irländsk hymn, som vi gärna citerar. I flera bekännelseskrifter (bl.a. Westminsterkonfessionen och Katekesen) beskrivs att människans högsta mål är “to worship God and enjoy him forever”. När vi kallas till Gud själv upptäcker vi också en ny gemenskap med varandra. Den tyske prästen och martyren Dietrich Boenhoffer uttryckte det som att man i mötet med sin broder verkligen skall tänka på att man är “för evigt förbunden med honom i Kristus”.

Till detta kommer att den kristna församlingen inte väljer sin vision. Den är en gång för alla given av Gud själv och har varit densamma för alla kristna i alla århundraden. För att hjälpa oss att i vår tid fullborda denna kallelse har den helige Ande givits som vår vägledare. I vår vandring med Honom och med varandra kan vi från tid till annan uppfatta betoningar på vissa frågor, i takt med att “Anden talar till församlingen”. Guds vilja, generellt uttryckt i bibeln, preciseras härigenom ofta i konkreta tillämpningar i varje tid, så att vår lydnad och beredskap att följa honom prövas på ett praktiskt plan. Vi är tveksamma till att använda världens tekniker med affärsplaner och verksamhetsmål på kort och lång sikt. I den stund vi väljer våra egna mål, begränsas vårt sökande till de visioner vi själva ställt upp. Visioner kan bära och driva men kan också tynga ner och begränsa, särskilt om man skall förverkliga någon annans vision.

Några moment som vi gemensamt uppfattat att Den Helige Ande betonat är:

“Ett hem för de hemlösa”
Församlingen skall vara ett hem för andligt hemlösa.

“Fädernas hjärtan till barnen”
Vi tror att en förtroendefull gemenskap mellan olika generationer, i tron men också rent naturligt, ligger på Guds hjärta. Vi har många barn som förgyller vår gemenskap!

“Öppenhet för Anden – trohet mot Guds Ord”
I den vilsna tid vi nu lever i är det viktigare än någonsin att följa de orienteringspunkter som Gud givit. Dessa finns i Ordet och preciseras av Anden, som är den hjälpare som vi så desperat behöver. Vi vill därför visa respekt för Guds Ord och hedra Andens närvaro i vår gemenskap.

“Vidga era hjärtan, sträck ut tältlinorna”
Fariséernas stora misstag var att de inte kunde ta emot Kristus eftersom han inte var som dem. I vår tid skall allt profileras och nischas. “Umgås med dina egna, om du skall vara framgångsrik. Vänd dig till dem som är som du”. Vi tror att Gud kallat oss att gå en annan väg och vill gärna uppfatta Jesus när han kommer till oss genom människor och uttryck som är långt ifrån oss själva och våra egna preferenser.

Våra samlingar

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte.