Gudstjänsterna

Gudstjänst firas i Ad Fontes varje söndag kl 10.30. Samlingarna är enkla med mycket tid till lovsång. Lovsången har för oss blivit ett sätt att både enskilt och tillsammans söka Gud och att dröja kvar inför Hans ansikte. En gång i månaden firar vi nattvardsgudstjänst, med utökat tillfälle för gemensam bön och delande av vittnesbörd.

Söndagarnas undervisning är framförallt fokuserade på de mest centrala fundamenten i den kristna tron. I vår undervisning vill vi gärna vara sakliga och låta Ordet tala för sig självt, visa respekt för Guds ord men också för lyssnarens egen förmåga och ansvar att söka Gud, höra Hans röst och ta ansvar för förkunnelsens tillämpning i det egna livet.

Alla gudstjänster översätts till engelska och tolkutrustning finns att låna.

Aktuellt i Ad Fontes

Välkommen till Gudstjänst 2024! Vi möts klockan 10.30 i kyrkan varje söndag.

Söndag den 9 juni - vårterminens sista ordinarie gudstjänst.

Söndag den 16 juni - Trädgårdsgudstjänst och sommarfest! Se särskild information t.v. 

Söndagar 23 juni till 11 augusti, kl 10.30 – enklare sommargudstjänster

Ad Fontes bönerum – Vi möts till bön för vårt land, vår stad och för församlingen. Varje måndag i kyrkan, kl. 18.30 - 20.00. Sommaruppehåll för Ad Fontes bönerum från 24 juni.

"Inför Guds Ansikte" - lovsångs- och bönekväll i Ad Fontes, torsdag den 6 juni. Vi samlas kl. 19.00 för en kväll av tillbedjan och bön för vårt land - i samarbete med Sverigebönens initiativ "Nationaldagsbönen 2024".