Gudstjänsterna

Gudstjänsterna i Ad Fontes är enkla. Mycket tid tas till lovsång som för oss blivit ett sätt att både enskilt och tillsammans söka Gud och att dröja kvar inför hans ansikte.

Med jämna mellanrum firar vi nattvard och har som enda inriktning att söka Gud för hans egen skull. De andra söndagarna har vi undervisning, som vanligtvis kretsar kring de mest centrala fundamenten i den kristna tron men som samtidigt ofta är ganska personligt hållen.

I vår undervisning vill vi gärna vara sakliga och låta Ordet tala för sig självt. Vi vill visa respekt för Guds ord men också för lyssnarens egen förmåga och ansvar att söka Gud, höra hans röst och ta ansvar för förkunnelsens tillämpning i det egna livet

Våra samlingar

Gudstjänst – söndagar kl. 10.30.

Ad Fontes bönerum – måndagar kl. 18.30. Öppna samlingar med mycket tid för lovsång, bön och att söka Guds ansikte.