Ledningsgruppen i Ad Fontes

Ledningsgruppen i Ad Fontes består av Catharina Sturesson, Johannes Lantz och Per Karlsson (från vänster).